วิธีการจัดส่ง

1) ลูกค้ารับสินค้าเองที่ร้าน โดยสามารถสั่งซื้อและรับสินค้าด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ คลิกเพื่อดูแผนที่

2) ส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักไม่มาก โดยค่าขนส่งทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยพนักงานขายหลังจากที่ได้สรุปรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วอย่างช้าไม่เกิน 2 วันทำการ